niscani

ANUNȚ  PUBLIC!

  Întreprinderea LANTAV-PRIM SRL, cu sediul în or. Călărași, str. Alexandru cel Bun nr. 236, specializată în cultivarea legumelor în câmp deschis, anunţă publicul interesat asupra faptului că a depus cerere de eliberare a autorizaţiei de mediu pentru folosința specială a apei în vederea irigării terenurilor agricole. Sursa de apa: iaz situat în extravilanul s. […]

Spre atenția locuitorilor din s. Nișcani, dispoziția de convocare a Consiliului local Nișcani!

Dispoziția de convocare a Consiliului Local Nișcani

Anunț privind inițierea audierii publice

Primăria satului Nișcani  informează publicul larg despre inițierea consultărilor publice  a următoarelor proiectelor  de decizie  : ,,Cu privire la aprobarea participării primăriei s. Nișcani ,r. Călărași la concursul de selectare a proiectelor de dezvoltare locală în cadrul Programului Național ,,Satul European ”, ediția II, 2024 ”; ,,Cu privire la executarea bugetului local pentru anul 2023 […]

Important

 ANUNȚ        Proprietarii terenurilor afectate de lucrările de construcție a apeductului magistral Chișinău – Strășeni – Călărași, vor primi despăgubiri În contextul aprobării HOTĂRÂRII DE GUVERN nr.834 din 01.11.2023 (publicată în MO nr.430-432 la 16.11.2023), cu privire la exproprierea pentru cauză de utilitate publică a bunurilor imobile (terenurilor) și a dreptului de folosință asupra bunurilor […]

Anunț privind organizarea audierii publice 

Anunț privind organizarea audierii publice  Primăria satului Nișcani  informează publicul larg despre inițierea audieri publice  a următoarelor proiectelor  de decizie  : 1.,, Cu privire la aprobarea și punerea în aplicare a  taxelor locale pentru anul 2024” . – anexa-taxe locale 2024; 2.,,Cu privire la stabilirea cotelor impozitului funciar şi impozitului pe bunurile 3. ,„Cu privire la aprobarea […]

Anunț convocarea Consiliului local

,,Cu privire la convocarea Consiliului sătesc Nișcani”

Spre atenția locuitorilor din s. Nișcani!

Declarație de răspundere managerială

Anunț privind organizarea consultării publice din 23.02.2023

  Primăria satului Nișcani  informează publicul larg despre inițierea consultărilor publice  a următoarelor proiectelor  de decizie  : 1. ,,Cu privire la executarea bugetului satului Nișcani pentru anul 2022”  2. ,,Cu privire la modificarea bugetului local pentru anul 2023” 3. „Cu privire la aprobarea tarifelor pentru evacuarea deșeurilor menajere”; 4. ,,Cu privire la inițierea lucrărilor de […]

Spre informarea cetățenilor!

La data de 09.02.2023 reprezentanți ai APL Nișcani au participat la un atelier de lucru „Implementarea sistemului de Control Intern Managerial în APL partenere”organizat de Programul USAID Comunitatea Mea, formatori Vitalie Iovița și Viorica Șcerbina. În cadrul atelierului  au fost oferite informații despre legislația aferentă Sistemului de Control Intern Managerial (SCIM)  precum și exemple practice și […]

Spre atenția locuitorilor satului Nișcani!

Planul de achiziții pentru anul 2023 al primăriei satului Nișcani