niscani

Spre atenția locuitorilor din s. Nișcani, dispoziția de convocare a ședinței extraordinare a Consiliului local Nișcani!

dispoziție comvocarea ședinței extraordinare a consiliului

Spre atenția locuitorilor din s. Nișcani, dispoziția de convocare a Consiliului local Nișcani!

Dispoziția de convocare a consiliului local Nișcani

Anunț privind inițierea audierii publice

Primăria satului Nișcani  informează publicul larg despre inițierea consultărilor publice  a următoarelor proiectelor  de decizie  : 1„Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului Cultural din satul Nişcani ”; 2.,,Cu privire la expunerea la licitație de vînzare- cumpărare a bunurilor proprietate publică: cisterne de metal”; 3.,,Cu privire la modificarea bugetului local pentru […]

ANUNȚ  PUBLIC!

  Întreprinderea LANTAV-PRIM SRL, cu sediul în or. Călărași, str. Alexandru cel Bun nr. 236, specializată în cultivarea legumelor în câmp deschis, anunţă publicul interesat asupra faptului că a depus cerere de eliberare a autorizaţiei de mediu pentru folosința specială a apei în vederea irigării terenurilor agricole. Sursa de apa: iaz situat în extravilanul s. […]

Spre atenția locuitorilor din s. Nișcani, dispoziția de convocare a Consiliului local Nișcani!

Dispoziția de convocare a Consiliului Local Nișcani

Anunț privind inițierea audierii publice

Primăria satului Nișcani  informează publicul larg despre inițierea consultărilor publice  a următoarelor proiectelor  de decizie  : ,,Cu privire la aprobarea participării primăriei s. Nișcani ,r. Călărași la concursul de selectare a proiectelor de dezvoltare locală în cadrul Programului Național ,,Satul European ”, ediția II, 2024 ”; ,,Cu privire la executarea bugetului local pentru anul 2023 […]

Important

 ANUNȚ        Proprietarii terenurilor afectate de lucrările de construcție a apeductului magistral Chișinău – Strășeni – Călărași, vor primi despăgubiri În contextul aprobării HOTĂRÂRII DE GUVERN nr.834 din 01.11.2023 (publicată în MO nr.430-432 la 16.11.2023), cu privire la exproprierea pentru cauză de utilitate publică a bunurilor imobile (terenurilor) și a dreptului de folosință asupra bunurilor […]

Anunț privind organizarea audierii publice 

Anunț privind organizarea audierii publice  Primăria satului Nișcani  informează publicul larg despre inițierea audieri publice  a următoarelor proiectelor  de decizie  : 1.,, Cu privire la aprobarea și punerea în aplicare a  taxelor locale pentru anul 2024” . – anexa-taxe locale 2024; 2.,,Cu privire la stabilirea cotelor impozitului funciar şi impozitului pe bunurile 3. ,„Cu privire la aprobarea […]

Anunț convocarea Consiliului local

,,Cu privire la convocarea Consiliului sătesc Nișcani”

Spre atenția locuitorilor din s. Nișcani!

Declarație de răspundere managerială