niscani

Anunț privind organizarea consultării publice din 23.02.2023

 

Primăria satului Nișcani  informează publicul larg despre inițierea consultărilor publice  a următoarelor proiectelor  de decizie  :

1. ,,Cu privire la executarea bugetului satului Nișcani pentru anul 2022”

 2. ,,Cu privire la modificarea bugetului local pentru anul 2023”

3. „Cu privire la aprobarea tarifelor pentru evacuarea deșeurilor menajere”;

4. ,,Cu privire la inițierea lucrărilor de delimitare a terenului proprietate publică”

5. ,, Cu privire la aprobarea Programului de combatere şi profilaxie a tuberculozei pe teritoriul s. Nișcani pentru anii 2023-2026”

6. ,,Cu privire la administrarea bunurilor proprietate publică”;

7. ,,Cu privire la aprobarea structurii, efectivul limită și organigramei primăriei satului Nișcani”;

8. ,,Cu privire la stabilirea plăţilor pentru folosirea terenurilor proprietate publică aferente obiectelor privatizate sau întreprinderilor şi obiectelor private;

9. ,,Cu privire la stabilirea plăţilor pentru arendarea terenurilor proprietate publică a primăriei s. Nișcani”;

10.,,Cu privire la aderarea APL Nișcani la ,,Convenția Primăriilor privind Energia și Clima 2030”

11. „Cu privire la determinarea sectoarelor de drum ce va fi reparat din banii alocați din Fondul Rutier al R. Moldova ”

Scopul consultării proiectelor  este de a aduce la cunoştinţa tuturor  părţilor interesate de executarea bugetului local   pe anul 2022, precum și participarea și implicarea locuitorilor satului Nișcani în proiectele și lucrările efectuate pe teritoriul s. Nișcani în anul 2023.

Proiectele de decizie sânt disponibile pe pagina web oficială  a APL Nișcani
http://niscani.sat.md,  compartimentul : Deciziile consiliului,  precum și  pe panoul informativ din incinta primăriei.

  Consultările publice vor avea loc la data de  23 februarie 2023, ora 15.00 în incinta Primăriei satuluibNișcani, sala de ședințe.
   Solicităm implicarea activă a tuturor subiecților interesați prin prezentarea propunerilor și recomandărilor pe suport de hârtie (primăria Nișcani) sau în variantă electronică (primarianiscani@gmail.com)  până la data de 23.02.2023.

Cu respect! Nina Rusu –  Persoana responsabilă de coordonarea    procesului

                                       de consultare publică