niscani

Anunț privind organizarea audierii publice 

Anunț privind organizarea audierii publice 

Primăria satului Nișcani  informează publicul larg despre inițierea audieri publice  a următoarelor proiectelor  de decizie  :

1.,, Cu privire la aprobarea și punerea în aplicare a  taxelor locale pentru anul 2024” .

– anexa-taxe locale 2024;

2.,,Cu privire la stabilirea cotelor impozitului funciar şi impozitului pe bunurile

3. ,„Cu privire la aprobarea în prima lectură a bugetului primăriei Nişcani pe anul 2024” ;

4. ,„Cu privire la aprobarea bugetului primăriei Nişcani pe anul 2024 în a doua lectură”

an. 1-2-3-6-10- buget 2024

5. „ Cu privire la executarea bugetului satului Nișcani pentru 9 luni ale anului 2023”

Scopul audierii proiectelor : participarea și implicarea locuitorilor satului Nișcani în proiectele și lucrările efectuate pe teritoriul s. Nișcani în anul 2024.

Proiectele de decizie sînt disponibile pe pagina web oficială  a APL Nișcani
http://niscani.sat.md,  compartimentul : Consultări publice,

  Audierile  publice vor avea loc la data de  28 noiembrie  2023, ora 16.00, în incinta Primăriei Nișcani, sala de ședințe.
   Solicităm implicarea activă a tuturor subiecților interesați prin prezentarea propunerilor și recomandărilor pe suport de hârtie (primăria Nișcani) sau în variantă electronică (primarianiscani@gmail.com)  până la data de 7 decembrie 2023.

Un rezumat al proiectului Bugetului pentru anul 2024 şi regulile procedurale pentru desfăşurarea audierilor publice sunt disponibile la Primărie.

Cu respect!

                  Nina Rusu –  Persoana responsabilă de coordonarea   procesului

                                       de audiere  publică

Ex. Nina Rusu

Tel.0244/63/238