niscani

Anunț privind inițierea audierii publice

Primăria satului Nișcani  informează publicul larg despre inițierea consultărilor publice  a următoarelor proiectelor  de decizie  :

1„Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului Cultural din satul Nişcani ”;

2.,,Cu privire la expunerea la licitație de vînzare- cumpărare a bunurilor proprietate publică: cisterne de metal”;

3.,,Cu privire la modificarea bugetului local pentru anul  2024” ;

4.,, „Cu privire la aprobarea Regulilor de întreținere a animalelor și păsărilor domestice  pe teritoriul satului Nişcani”

5.,,Cu privire la acordul Consiliului local Nișcani privind încheierea Acordului de Colaborare între Primăria satului Nișcani și Societatea Națională de Cruce Roșie din Moldova, Filiala Călărași”;

6.” Cu privire la aprobarea planului de acțiuni privind cooperarea APL Nișcani cu societatea civilă pentru reparația clădirii grădiniței vechi din s. Nișcani, în scopul creării unui ,,Centru comunitar multifuncțional”;

7.„Cu privire la aprobarea Regulamentului privind supravegherea prin mijloace video în cadrul Primăriei satului Nișcani”;

8.,,Cu privire la transmiterea contoarelor de apă Î.M. ,,Gospodăria comunal-locativă Călărași Călărași”;

9 ,,Cu privire la instituirea circulației de sens unic pe  segmentul de drum adiacent bisericii, începând cu  str. ,,Toma Istrati”, segmentul nr.de adresă 5(biserica)- intersecție cu str. Ștefan cel Mare și Sfânt” , până la nr. de adresă nr. 9”;

10 ,,Cu privire la instituirea  restricției circulației autovehiculelor pe  segmentul de drum începând cu intersecția străzilor ,,Alexandru cel Bun” cu str. ,,Livezilor”,  spre direcția or. Călărași,  până la hotarelele APL Nișcani, cu APL Călărași”;

11.,, Cu privire la stabilirea plăţilor  pentru folosirea  terenului rezervei de 5% a primăriei satului Nişcani pentru anul agricol 2024”;

Scopul consultării proiectelor  este de a aduce la cunoştinţa tuturor  părţilor interesate de executarea bugetului local   pe anul 2024, precum și participarea și implicarea locuitorilor satului Nișcani în proiectele și lucrările planificate și  efectuate pe teritoriul s. Nișcani în anul 2024.

Proiectele de decizie sânt disponibile pe pagina web oficială  a APL Nișcani, Compartimentul :
http://niscani.sat.md/transparenta-decizionala/,  precum și  pe panoul informativ din incinta primăriei.

  Consultările publice vor avea loc la data de  06 iunie 2024 ora 15.00 în incinta Primăriei satului Nișcani, sala de ședințe.
   Solicităm implicarea activă a tuturor subiecților interesați prin prezentarea propunerilor și recomandărilor pe suport de hârtie (primăria Nișcani) sau în variantă electronică (primaria.niscani@apl.gov.md)  până la data de 06.06.2024.

Cu respect! Nina Rusu –  Persoana responsabilă de coordonarea    procesului

                                       de consultare publică