niscani

SPRE ATENȚIA LOCUITORILOR S: NIȘCANI DISPOZIȚIA DE CONVOCARE A CONSILIULUI LOCAL DIN 09.12.2022

dispoziție convocarea consiliului la 09.12.2022

Anunț privind inițierea audierii publice

   Primăria satului Nișcani  informează publicul larg despre inițierea audierilor   publice  a următoarelor proiectelor  de decizie  : 1. Aprobarea taxelor locale pentru anul 2023  a) anexe taxe locale 2.Cotele impozitului funciar pentru anul 2023; 3. Aprobarea bugetului pentru anul 2023 , prima lectură; 4.Aprobarea bugetului pentru anul 2023, a doua lectură 5.Executarea bugetului satului Nişcani pentru […]

Anunț privind organizarea consultării publice la data de 26.10.2022

  Primăria satului Nișcani  informează publicul larg despre inițierea consultărilor publice  a următoarelor proiectelor  de decizie  :     “Cu privire la instituirea comisiei de cercetare prealabilă privind declararea utilității publice de interes local”     Scopul consultării proiectelor  este  participarea și implicarea locuitorilor satului Nișcani în proiectele și lucrările efectuate pe teritoriul s. Nișcani […]

SPRE ATENȚIA LOCUITORILOR S: NIȘCANI PLAN DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A SERVICIILOR DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ 2022 – 2024Primăria satului Nișcani

Pentru a vizualiza acesați linkul de mai jos     fișă de monitorizare Serviciul Iluminat public stradal Nișcani – PDF

Proiecte de decizii supuse spre consultarea publică din 15.09.2022

1. ,,Cu privire la modificarea bugetului local pentru anul 2022” 2. “ Cu  privire  la  inițierea procedurii   de  radiere din  Registrul  a Gospodăriilor  Țărănești  (de fermier) inactive”;            

Anunț privind organizarea consultării publice din 15. 09. 2022

Primăria satului Nișcani  informează publicul larg despre inițierea consultărilor publice  a următoarelor proiectelor  de decizie  :   1. ,,Cu privire la modificarea bugetului local pentru anul 2022”   Scopul consultării proiectelor  este  participarea și implicarea locuitorilor satului Nișcani în proiectele și lucrările efectuate pe teritoriul s. Nișcani în anul 2022. Proiectele de decizie sânt disponibile […]

Anunț privind organizarea consultării publice din 21. 07. 2022

Primăria satului Nișcani  informează publicul larg despre inițierea consultărilor publice  a următoarelor proiectelor  de decizie  : ,Cu privire la inițierea lucrărilor de delimitare a terenurilor proprietate public”;   2.  ,,Cu privire la modificarea bugetului local pentru anul 2022” 3.  „Cu privire la demersul Întreprinderii de Stat pentru Silvicultură Călărași” Scopul consultării proiectelor  este  participarea și implicarea […]

Anunț – consultații publice din 17.03.2022

Primăria satului Nișcani  informează publicul larg despre inițierea consultărilor publice  a următoarelor proiectelor  de decizie  : ,,Cu privire la executarea bugetului local pentru anul 2021 ” ; ,,Cu privire la aprobarea Acordului de grant dintre Fundația Centrul Moldo-Elvețian pentru Cooperare SKAT și satul Nișcani, rl Călărași”; ,,Cu privire la aprobarea Planului de îmbunătățire a serviciilor […]

Anunț privind organizarea consultării publice din 09.12.2021

Primăria satului Nișcani  informează publicul larg despre inițierea consultărilor   publice  a următoarelor proiectelor  de decizie  : 1.,, Cu privire la aprobarea și punerea în aplicare a  taxelor locale pentru anul 2022” . 2.,,Cu privire la  stabilirea cotelor impozitului funciar şi impozitului pe bunurile   imobiliare  pe teritoriul satului Nişcani în anul 2022” „Cu privire la aprobarea în […]

Proiecte de decizii supuse spre consultarea publică din 12.11.2021

,,Cu privire la reparația unor sectoare de drum din s. Nișcani”