niscani

Anunț privind organizarea consultării publice 

Anunț privind organizarea consultării publice Primăria satului Nișcani  informează publicul larg despre inițierea consultărilor publice  a următoarelor proiectelor  de decizie  : ,,Cu privire la reparația unor sectoare de drum din s. Nișcani”   Scopul consultării proiectelor  este participarea și implicarea locuitorilor satului Nișcani în proiectele și lucrările efectuate pe teritoriul s. Nișcani în anul 2021. […]

Proiecte de decizii supuse spre consultarea publică din 22.07.2021

,,Cu privire la modificarea bugetului local pentru anul 2021,,

Anunț privind organizarea consultării publice din 22.07.2021

Primăria satului Nișcani  informează publicul larg despre inițierea consultărilor publice  a următoarelor proiectelor  de decizie  : ,,Cu privire la modificarea bugetului local pentru anul 2021,, Scopul consultării proiectelor  este de a aduce la cunoştinţa tuturor  părţilor interesate de modificarea bugetului local   pe anul 2021, precum  participarea și implicarea locuitorilor satului Nișcani în proiectele și lucrările […]

Proiecte de decizii supuse spre consultarea publică din 03.06.2021

1.,,,Cu privire la expunerea la licitație de vânzare- cumpărare a terenului 2.,,Cu privire la determinarea sectoarelor de drum ce vor fi reparate din banii 3.,,,,Cu privire actualizarea planului geometric; 4.,,Cu privire la inițierea lucrărilor de delimitare a terenurilor proprietate publică”; 5. ,,Cu privire la stabilirea domeniului și modificarea modului de folosință a terenului; 6.,, Cu privire […]

Anunț privind organizarea consultării publice la 03.06.2021

    Primăria satului Nișcani  informează publicul larg despre inițierea consultărilor publice  a următoarelor proiectelor  de decizie  : ,,Cu privire la expunerea la licitație de vânzare- cumpărare a terenului proprietate publică, domeniul privat al satului Nișcani, rl Călărași” ; ,,Cu privire la determinarea sectoarelor de drum ce vor fi reparate din banii alocați din Fondul rutier […]

Anunț privind organizarea consultării publice la data de 25.02.2021

  Primăria satului Nișcani  informează publicul larg despre inițierea consultărilor publice  a următoarelor proiectelor  de decizie  : ,,Cu privire la modificarea bugetului local pentru anul 2021 ” ,,Cu privire la executarea bugetului local pentru anul 2020 ” ; ,,Cu privire la inițierea lucrărilor de delimitare a terenurilor proprietate publică”; ,,Cu privire la stabilirea domeniului terenului”; […]

Anunț privind organizarea consultării publice  la data de 10.12.2020

  Primăria satului Nișcani  informează publicul larg despre inițierea consultărilor publice  a următoarelor proiectelor  de decizie  : ,, Cu privire la  aprobarea  şi  punerea  în  aplicare a  taxelor  locale  pentru  anul  2021 ” Cu privire la  stabilirea  cotelor impozitului  pe bunurile  imobiliare  şi impozitului funciar pentru  anul  2021; „Cu privire la aprobarea bugetului primăriei Nişcani […]

Dispoziție- Cu privire la convocarea Consiliului Local Nișcani la 10.07.2020

d-45

Decizie ,,Cu privire la Convocarea Consiliului” la 30.06.2020

d-44

Aviz – privind organizarea consultațiilor publice din 29.06.2020

Anunț privind organizarea consultării publice   Primăria satului Nișcani  informează publicul larg despre inițierea consultărilor publice  a următoarelor proiectelor  de decizie  : ,, Cu privire delegarea  gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare prin atribuirea directă a contractului de delegare a gestiunii ”; „ Cu privire la actualizarea planului geometric”; ,,Cu privire la […]