niscani

Școala primară – Grădinița Nișcani

 

Școala în satul Nișcani, Călărași de la începuturi și până în prezent

În urma cercetărilor   monografice întreprinse de Institutul Social Român din Basarabia în satul Nișcani a existat o școala cu un local propriu, cu o singură sală de clasă,cu un minim de condițiuni cerute de necesitățile didactice și mai închiria , pentru nevoile învățământului , încă o sala de clasa, într-o casă țărănească din sat.

Localul era o construcție veche, care a corespuns timpurilor, când a fost construit.

Pe lângă sala de clasă, localul mai avea locuința pentru director, compusă din două camere și bucătărie. În afară, localul nu era înzestrat cu nici o dependință.

Școala nu avea nici grădină, nici câmp de demonstrație și experiență agricolă, viticolă sau pomiculă, dar nici atelier.

Lipsa acestor amenajări și instalațiuni faceau imposibil învățământul activ-experimental și absolventul nu  putea fi omul social cerut de vremuri, de lege și de programa analitică a cursului complimentar.

Persista concepția intelectualistă după care instrucția este unicul scop al școlii primare, caci noul local de școală din sat, care s-a inaugurat în lina octombrie 1936,deși de proporții mărețe, nu a fost înzestrat nici cu atelier și nici ni i s-a amenajat un câmp de experiențe agricole. Elevii cursului complimentar , centru de producție pomiculă, nu aveau posibilitate de a se forma, în cadrul școlii, în această direcție. Principiul salutar al învățământului primar, nu se realiza. O parte din elevi învățau în local închiriat, necorespunzător cerințelor didactice, cu mobilier insuficient și incomod.

Personalul didactic este unul din factorii importanți ai învățământului. Învățătorul dă suflet unei școli și de el depinde în bună măsură ca școala să-și atingă scopul.

Sub acest aspect, școala de la Nișcani a fost bine înzestrată.

După naționalizarea învățământului primar din 1918 s-a adoptat învățământul primar- tip urban- din vechiul regat. Consecința imediată a acestui tip de învățământ a fost renunțarea la sistemul unui singur învățător la o școală și au început a se înființa posturi noi. Astfel în anul 1922 se înființează la Nișcani postul 2, în 1925- postul 3 și în 1928- postul 4.

Satul Nișcani avea o populație școlară numeroasă.

Într-o perioadă de 11 ani (1921-1932), pentru Nișcani,astfel era un total de 3700 copii  de la 0 ani până  la 18 ani.Băieti-1973, iar fete -1727.

Cuprinși cu școala erau copiii de la 7-16 ani.În școala din Nișcani erau 275 de copii.Pentru a-i cuprinde pe toți copiii, era necesar ca fiecare școală să aibă , cel puțin, 4 săli de clasă.

La Nișcani, în mediu, erau cuprinși cu școala 61% din copii.De menționat faptul ca era un număr mare de fete ( 52 %).Aceasta înseamnă că școala a avut locuri suficiente, posibilitățile materiale ale locuitorilor au fost mari și numărul învățătorilor  era  suficient

Frecvența cea mai bună o are satul Nișcani.Pe lângă buna stare materială a locuitorilor din sat, conștiința lor de mazili, care se păstra vie, le dezvolta amorul propriu spre a se deosebi de ceilalți oameni care nu sunt mazili și în opoziție cu aceștea își trimit copiii la școală.În afară de aceasta satul era înconjurat de un lanț de mănăstiri, care a făcut pe locuitori să se pătrundă de adevărul preceptului biblic: ,, Cel învățat înțelept va fi și pe cel neînvățat- slugă îl va avea,,.

Reușita cea mai bună era tot la școala din Nișcani.

Din anul 1935 Școala primară din s. Nișcani îsi începe activitatea într-o clădire nouă construită de Statul Român. Instituția avea 3 săli de clasă mari și luminoase, cabinetul directorului.Copiii învățau în 2 schimburi.

 

Această clădire a servit elevilor din sat până în anul 2008, fiind construită o anexă de 4 clase în anii 80 ai secolului XX.

După al doilea Război Mondial, în sat a funcționat școala cu instruirea de 7 ani, apoi de 8 ani –Școala Medie Incompletă din s. Nișcani.

În anul 1997 Școala Medie Incompletă Nișcani primește statut de gimnaziu.Ordinul Direcției Raionale Învățământ Călărași nr.53 a) din 3.09.1997.

Gimnaziul din localitate activează până în anul 2017, fiind reorganizat în Școală Primară- Grădiniță Nișcani prin Decizia Consiliului Raional Călărași nr.02/07 din 04. 05 .2017 și Ordinul Direcției Generale Învățământ Tineret și Sport Călărași nr.01-28/243 din 22.05.2017.

 

 

 

 

În prezent Școala primară-grădiniță Nișcani activează cu 3 clase și 2 grupe de grădiniță. În total sunt 83 de copii-43 de elevi și 40 preșcolari. Muncesc pentru a satisface cerințele beneficiarilor noștri-22 de angajați.