niscani

Consultări publice

Februarie 2024

Decembrie 2023

 

Septembrie 2023

 

Iulie 2023

 

Iunie 2023

Februarie 2023

 

Anunț privind inițierea audierii publice


 Primăria satului Nișcani  informează publicul larg despre inițierea audierilor   publice  a următoarelor proiectelor  de decizie  :

1. Aprobarea taxelor locale pentru anul 2023

 a) anexe taxe locale

2.Cotele impozitului funciar pentru anul 2023;

3. Aprobarea bugetului pentru anul 2023 , prima lectură;

4.Aprobarea bugetului pentru anul 2023, a doua lectură

5.Executarea bugetului satului Nişcani pentru 9 luni ale anului

Scopul audierii proiectelor : participarea și implicarea locuitorilor satului Nișcani în proiectele și lucrările efectuate pe teritoriul s. Nișcani în anul 2023.

Proiectele de decizie sînt disponibile pe pagina web oficială  a APL Nișcani
http://niscani.sat.md,  compartimentul : Consultări Publice,

  Audierile publice vor avea loc la data de  29 noiembrie   2022, ora 16.00, în incinta Primăriei Nișcani, sala de ședințe.
   Solicităm implicarea activă a tuturor subiecților interesați prin prezentarea propunerilor și recomandărilor pe suport de hârtie (primăria Nișcani) sau în variantă electronică (primarianiscani@gmail.com)  până la data de 8 decembrie 2022.

Cu respect!

                  Nina Rusu –  Persoana responsabilă de coordonarea   procesului

                                       De audiere  publică

Ex. Nina Rusu

Tel.0244/63/238

Proiecte de decizii supuse spre consultarea publică din 26.10.2022

Primăria satului Nișcani  informează publicul larg despre inițierea consultărilor publice  a următoarelor proiectelor  de decizie  :

1.    Cu  privire la instituirea comisiei de cercetare prealabilă  prvind   declararea  utilității  publice”

Scopul consultării proiectelor  este  participarea și implicarea locuitorilor satului Nișcani în proiectele și lucrările efectuate pe teritoriul s. Nișcani în anul 2022.

Proiectele de decizie sânt disponibile pe pagina web oficială  a APL Nișcani
http://niscani.sat.md,  compartimentul : Consultări Publice,  precum și  pe panoul informativ din incinta primăriei.

  Consultările publice vor avea loc la data de  26 octombrie  2022, ora 15.00 în incinta Primăriei Nișcani, sala de ședințe.

   Solicităm implicarea activă a tuturor subiecților interesați prin prezentarea propunerilor și recomandărilor pe suport de hârtie (primăria Nișcani) sau în variantă electronică (primarianiscani@gmail.com)  până la data de 25.10. 2022.

 

Cu respect! Nina Rusu –  Persoana responsabilă de coordonarea    procesului

                                       de consultare publică

Proiecte de decizii supuse spre consultarea publică din 15.09.2022

Anunț privind organizarea consultării publice din 15. 09. 2022

Primăria satului Nișcani  informează publicul larg despre inițierea consultărilor publice  a următoarelor proiectelor  de decizie  :

 

1. ,,Cu privire la modificarea bugetului local pentru anul 2022”

2. “ Cu  privire  la  inițierea procedurii   de  radiere din  Registrul  a Gospodăriilor  Țărănești  (de fermier) inactive”;

 

Scopul consultării proiectelor  este  participarea și implicarea locuitorilor satului Nișcani în proiectele și lucrările efectuate pe teritoriul s. Nișcani în anul 2022.

Proiectele de decizie sânt disponibile pe pagina web oficială  a APL Nișcani
http://niscani.sat.md,  compartimentul : Consultări Publice  precum și  pe panoul informativ din incinta primăriei.

  Consultările publice vor avea loc la data de  15 septembrie 2022, ora 16.00 în incinta Primăriei Nișcani, sala de ședințe.

   Solicităm implicarea activă a tuturor subiecților interesați prin prezentarea propunerilor și recomandărilor pe suport de hârtie (primăria Nișcani) sau în variantă electronică (primarianiscani@gmail.com)  până la data de 14 septembrie  2022.

 

Cu respect! Nina Rusu –  Persoana responsabilă de coordonarea    procesului

                                       de consultare publică

Anunț privind organizarea consultării publice din 21. 07. 2022

Primăria satului Nișcani  informează publicul larg despre inițierea consultărilor publice  a următoarelor proiectelor  de decizie  :

1./,Cu privire la inițierea lucrărilor de delimitare a terenurilor proprietate public”;

  2.  ,,Cu privire la modificarea bugetului local pentru anul 2022”

3.  „Cu privire la demersul Întreprinderii de Stat pentru Silvicultură Călărași”

Scopul consultării proiectelor  este  participarea și implicarea locuitorilor satului Nișcani în proiectele și lucrările efectuate pe teritoriul s. Nișcani în anul 2022.

Proiectele de decizie sînt disponibile pe pagina web oficială  a APL Nișcani
http://niscani.sat.md,  compartimentul : Consultări Publice,  precum și  pe panoul informativ din incinta primăriei.

  Consultările publice vor avea loc la data de  21 iulie 2022, ora 16.00 în incinta Primăriei Nișcani, sala de ședințe.

   Solicităm implicarea activă a tuturor subiecților interesați prin prezentarea propunerilor și recomandărilor pe suport de hârtie (primăria Nișcani) sau în variantă electronică (primarianiscani@gmail.com)  până la data de 20 iulie 2022.

 

Cu respect! Nina Rusu –  Persoana responsabilă de coordonarea    procesului

                                       de consultare publică

Anunț – consultații publice din 17.03.2022

Primăria satului Nișcani  informează publicul larg despre inițierea consultărilor publice  a următoarelor proiectelor  de decizie  :

 1. ,,Cu privire la executarea bugetului local pentru anul 2021 ” ;
 2. ,,Cu privire la aprobarea Acordului de grant dintre Fundația Centrul Moldo-Elvețian pentru Cooperare SKAT și satul Nișcani, rl Călărași”;
 3. ,,Cu privire la aprobarea Planului de îmbunătățire a serviciilor de gospodărie

comunală în satul Nișcani, rl Călărași pentru anii 2022-2024”;

 1. „Cu privire la stabilirea contribuției și aprobarea Regulamentului cu privire la contribuția locuitorilor la construcția sistemului de iluminat public din satul Nișcani”
 2. „Cu privire la prelungirea contractului de comodat a terenului proprietate publică a Primăriei s. Nișcani”
 3. ,, Cu privire la stabilirea plăţilor pentru folosirea terenului rezervei de 5% a primăriei satului Nişcani pentru anul agricol 2022”;
 4. Cu privire la stabilirea plăţilor pentru folosirea terenurilor proprietate publică aferente obiectelor privatizate sau întreprinderilor şi obiectelor private care nu au fost solicitate nici spre vănzare nici spre arendare ”:
 5. ,,Cu privire la stabilirea plăţilor pentru arendarea terenurilor proprietate publică a primăriei s. Nișcani”;
 6. ,,Cu privire la modificarea bugetului local pentru anul  2022,,
 7. „Cu privire la transmiterea terenului din proprietatea a UAT Nișcani, în proprietatea statului”
 8. „Cu privire la determinarea sectorului de drum ce va fi reparat din banii alocați din Fondul Rutier al R. Moldova ”

Scopul consultării proiectelor  este de a aduce la cunoştinţa tuturor  părţilor interesate de executarea bugetului local   pe anul 2021, precum  participarea și implicarea locuitorilor satului Nișcani în proiectele și lucrările efectuate pe teritoriul s. Nișcani în anul 2022.

Proiectele de decizie sînt disponibile pe pagina web oficială  a APL Nișcani
http://niscani.sat.md,  compartimentul : Consultări Publice,  precum și  pe panoul informativ din incinta primăriei.

  Consultările publice vor avea loc la data de  17 martie 2022, ora 15.00 în incinta Primăriei Nișcani, sala de ședințe.
   Solicităm implicarea activă a tuturor subiecților interesați prin prezentarea propunerilor și recomandărilor pe suport de hârtie (primăria Nișcani) sau în variantă electronică (primarianiscani@gmail.com)  până la data de 16 martie 2022.

Cu respect! Nina Rusu –  Persoana responsabilă de coordonarea    procesului

                                       de consultare publică

Ex. Nina Rusu

Tel.0244/63/238